0

Jūsų krepšelis yra tuščias

Kategorijos

Elektroninės prekybos taisyklės-sutartis

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.foto.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Fujifilm Lietuva“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Taisyklės  yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.foto.lt ir www.foto.lt kliento, dalis.
UAB \"Fujifilm Lietuva\" pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Lankytojas, norėdamas naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Tuo pačiu Vartotojas sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui patikslinti ar įvykdyti, bei sutinka, kad jo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei vartotojas nepageidauja gauti informacijos , tiesiogiai nesusijusios su jo užsakymo vykdymu, gali atsisakyti gauti šią informaciją siųsdamas elektroninį laiška adresu info@foto.lt.
1.2. Pirktiwww.foto.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.2.3. juridiniai asmenys.
1.3. Prekybos veikla www.foto.lt elektroninėje parduotuvėje yra vykdoma tik Lietuvos Respublikoje.
1.4.  Prekių kainos, nurodytos elektroninėje parduotuvėje, galioja tik perkant šias prekes www.foto.lt parduotuvėje.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Vienkartinė Pirkimo - pardavimo sutartis (toliau Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja užsakymą ir jį patvirtina paspausdmas mygtuką \"Patvirtinti užsakymą\".
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3.Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimui vykdyti ir naujienų pranešimui (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas to nepageidauja). Pirkėjo duomenys bus pateikti tik logistikos kompanijai, kuriai duomenys būtini vykdant prekių pristatymą.
2.4. Pardavėjas, gavęs prekių užsakymą, Pirkėjo nurodytu el.paštu siunčia galutinę sąskaitą, kurioje patvirtina pirkimo kainą, terminus, apmokėjimo sąlygas. Jei Pirkėjas nesutinka su iš Pardavėjo gauta sąskaita Sutartis automatiškai nutrūksta.
2.5. Jei Pirkėjas yra pasirašęs Didmeninės prekybos sutartį, jam galioja Didmeninės prekybos sutartis, o ši Sutartis galioja tik tiek kiek ji papildo ir neprieštarauja Didmeninės prekybos sutarčiai.
2.6. Pirkėjui nevykdant savo įsipareigojimų: 2 (dvi) dienas (jei nesutarta kitaip) nesumokėjus avanso, neapmokėjus sąskaitos, neatsiėmus ar nepriėmus prekių,  Sutartis automatiškai nutrūksta.
2.7. Kainos pateiktos Litais su PVM. Kainos ir asortimentas svetainėje gali būti pakeisti be atskiro įspėjimo.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.foto.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis, turimomis sutartimis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti šios Sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.
3.3. Pirkėjas turi kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas neatsako už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl neteisingo duomenų pateikimo.
4.3. Pardavėjas imasi vykdyti Sutartį tik tada, kai Pirkėjas patvirtina Pardavėjo galutinę sąskaitą, ją apmoka bei atlieka visus sąskaitoje įvardintus reikalavimus. Pirkėjui neapmokėjus sąskaitos 3 (tris) dienas, Sutartis automatiškai nutraukiama.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų elektroninės parduotuvės sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, pardavėjas susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.
5.4. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7. Atsiskaitymas už prekes
7.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į „Fujifilm Lietuva” banko sąskaitą.
7.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (prekių perdavimo – priėmimo) metu.
7.3. Apmokėjimais grynaisiais prekes atsiimant UAB \"Fujifilm Lietuva\" prekybos salone.
7.4. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovės sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo (galimas tik atsiimant prekes UAB “Fujifilm Lietuva”).

8. Prekių pristatymas
8.1. Prekes Pirkėjas gali atsiimti UAB \"Fujifilm Lietuva\", Vilniuje, Gerosios Vilties g. 38. Arba prekės gali būti pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu. Standartinis pristatymo mokestis yra 6.99 Lt su PVM. Mokestis gali būti didesnis arba mažesnis, priklausomai nuo krovinio dydžio, svorio, vertės. Prekės  pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją (taikoma papildoma priemoka, kuri derinama iš anksto).
8.2. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
8.3. Pastebėjęs bet kokį siuntos pažeidimą (pažeistas įpakavimas, drėgmė ir t.t.), prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas ir pretenzijos nebepriimamos.
8.4. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

9. Prekių grąžinimas
9.1. Pirkėjas gali grąžinti Pardavėjui prekes ir nutraukti  Sutartį, kaip tai numato Taisyklių 3.2 punktas. Pirkėjas prekes grąžina per 14 dienų nuo prekių gavimo. Pirkėjas gali gražinti visas prekes išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita. Prekės grąžinamos adresu Vilnius, Gerosios Vilties g.38.
Prekės grąžinamos : Gerosios Vilties g.38, Vilnius. Darbo laikas pirmadieniais – penktadieniais: 9:00 – 16:00.
9.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų: informuoti raštu UAB \"Fujifilm Lietuva\" apie grąžinimą per 14 dienų nuo prekės įsigijimo, grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), nenaudota. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo  gauta, grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą,  garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). Numatyta Vartotojo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis\".

10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas atsako už užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

11. Informacijos siuntimas
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ką pirko kiti?

Rezultatai 8 iš 1549 Rodyti daugiau